Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.25.2020.KM

"Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. - III POSTĘPOWANIE"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Mazur Karolina                       Data Ostatniej Modyfikacji: 08.04.2020

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 519956-N-2020 z dnia 2020-03-04 r. doc 63,5 2020.03.04 170

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ I SIWZ_IDW_Instrukcja dla Wykonawców doc 1076,0 2020.03.04 160

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ II SIWZ_IPU_Istotne postanowienia umowy doc 231,0 2020.03.04 163
CZ III SIWZ_OPZ_Opis przedmiotu zamówienia doc 133,5 2020.03.04 196

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ II SIWZ_IPU_Istotne postanowienia umowy aktualizacja_05.03.2020 doc 230,5 2020.03.05 165

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania do SIWZ_09.03.2020 pdf 298,7 2020.03.09 160

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert_12.03.2020 pdf 341,3 2020.03.12 156

Pobierz wszystkie dokumenty