Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.137.2020.AW

"Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód- ETAP II"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Bul Daniel                       Data Ostatniej Modyfikacji: 16.02.2021

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 765705-N-2020 z 11.12.2020 docx 34,6 2020.12.11 118

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zm. ogłoszenia nr 540542640-N-2020 z 14.12.2020 docx 15,7 2020.12.14 111

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ_I_SIWZ_IDW_Instrukcja Dla Wykonawców doc 849,0 2020.12.11 116

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ_III_SIWZ_OPZ_Opis_Przedmiotu_Zamówienia1 doc 84,5 2020.12.11 131
CZ_II_SIWZ_IPU_Istotne_Postanowienia_Umowy doc 240,5 2020.12.11 150
decyzja PnB 1.66.2020 pdf 1716,8 2020.12.11 175
Podstawowe Wytyczne Zieleń Nasadzenia 28.02.2020 pdf 6783,7 2020.12.11 153
projekt budowlany.part1 rar 14648,4 2020.12.11 194
projekt budowlany.part2 rar 14648,4 2020.12.11 153
projekt budowlany.part3 rar 4362,1 2020.12.11 160
projekt wykonawczy rar 16085,3 2020.12.11 193
STWiORB i Przedmiar rar 3124,4 2020.12.11 156
Zakres robót zrealizowanych w Etapie I pdf 1303,8 2020.12.11 117
załączniki_nr_1_-_10 doc 256,5 2020.12.11 133

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AKTUALNY 14.12.2020_Zał_nr 9_Wzór wykazu robót budowlanych docx 21,4 2020.12.14 124
Modyfikacja treści SIWZ 14.12.2020 pdf 289,6 2020.12.14 145
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 23.12.2020r. pdf 851,0 2020.12.23 134

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert 05.01.2021 pdf 267,1 2021.01.05 173

Pobierz wszystkie dokumenty