Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.8.2021.DM

"Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenach będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle, a nieposiadających zarządcy"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Mucha Dorota                       Data Ostatniej Modyfikacji: 19.03.2021

Brak dokumentów do pobrania