Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Kredyt krótkoterminowy odnawialny finansujący pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/312/20 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn - Koźle na rok 2021. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.136.2020.KM

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 (ETAP II-PARTER i PIWNICA) w ramach zadania: ,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32. - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.144.2020.AW

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i remontu ul. Złotniczej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.146.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.138.2020.KM

Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód- ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.137.2020.AW

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy - przebudowa istniejącego oświetlenia oświetlenia chodnika między ulicami Kadetów i Staffa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.129.2020.DM

Dostawa mebli oraz krzeseł do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2, ul. Grzegorza Piramowicza 32 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.145.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Planetorza Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.142.2020.AP

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP Cisowa przy ul. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.139.2020.AJ

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.140.2020.AP

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i remontu ul. Złotniczej (część I) oraz Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu w ramach zadania: Rewitalizacja zabytkowego kompleksu w Koźlu (część II) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.135.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.121.2020.KM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.132.2020.AP

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.133.2020.AW

Zakup 2 autobusów elektrycznych zeroemisyjnych wraz z niezbędną infrastrukturą pojazdów, celem zapewnienia obsługi obszaru śródmiejskiego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.80.2020.DM

Budowa przystani kajakowej w Słąwięcicach finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.116.2020.AW

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.131.2020.AJ

Dostawa mebli oraz krzeseł do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2, ul. Grzegorza Piramowicza 32 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.127.2020.KM

Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021 - 2024 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.119.2020.DM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu - etap I - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.128.2020.AJ

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 25A i 27 przy ul. Orkana w Kędzierzynie-Koźlu wraz z oświetleniem ulicznym Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.125.2020.AJ

Zakup infrastruktury serwerowej i licencji ORACLE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.126.2020.DM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul.Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.124.2020.AW

Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2021 - 2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.117.2020.DM

Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych - Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajowej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.123.2020.AP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...