Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarzy - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.95.2021.AW

Budowa parkingu przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego w ramach zadania" " Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu" Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.88.2021.AW

Wykonanie podświetlonej tablicy z nazwą miasta Kędzierzyn-Koźle na Skwerze Kolejarzy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.74.2021.AW

Prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem reliktu średniowiecznej wieży zabytkowego kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.51.2021.AW

Prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem reliktu średniowiecznej wieży zabytkowego kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.42.2021.AW

Prace konserwatorskie związane z zabezpieczeniem reliktu średniowiecznej wieży zabytkowego kompleksu zamkowego w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.20.2021.AW

Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy - Budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu w rejonie budynku przy ul. Modrzejewskiej 4 w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.25.2021.AW

Przebudowa ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.9.2021.AW

Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta - podłączenie monitoringu placów zabaw ul. Kościuszki, ul. Kośnego, ul. Zwycięstwa . pl. Surzyckiego do systemu monitoringu wizyjnego miasta Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.7.2021.AP

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 (ETAP II-PARTER i PIWNICA) w ramach zadania: ,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32. - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.144.2020.AW

Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód- ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.137.2020.AW

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy - przebudowa istniejącego oświetlenia oświetlenia chodnika między ulicami Kadetów i Staffa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.129.2020.DM

Budowa przystani kajakowej w Słąwięcicach finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.116.2020.AW

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 25A i 27 przy ul. Orkana w Kędzierzynie-Koźlu wraz z oświetleniem ulicznym Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.125.2020.AJ

Remont pomieszczeń biurowych I piętra budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.111.2020.KM

Remont budynku krematorium w filii byłego obozu pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.110.2020.AJ

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 (ETAP II-PARTER i PIWNICA) w ramach zadania: ,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32." Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.100.2020.AW

Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.106.2020.AJ

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Królowej Jadwigi oraz al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.98.2020.AP

Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód- ETAP I. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.99.2020.KM

Prace konserwatorskie wschodniego muru obronnego Zamku w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.91.2020.AP

negocjacje bez ogłoszenia - Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.97.2020.AW

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.86.2020.AW

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.78.2020.AW

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32( ETAP I - I PIĘTRO) w ramach zadania :,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.74.2020.AW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...