Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy monitoringu z uzupełniniem oświetlenia na Plantach wraz z podłączeniem do systemu monitoringu miejskiego - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.92.2021.AJ

Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2022 - 2024 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.70.2021.AP

Kredyt długoterminowy w wysokośći 19 337 971,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/389/21 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.28.2021.AW

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy ul. Zamkowej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.15.2021.DM

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy kanalizacji ściekowej - ul. Skarbowa - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.19.2021.DM

Utrzymanie czystości cmentarza wojennego przy al. Jana Pawła II w tym koszenie trawy, zbieranie liści. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.18.2021.AJ

Wykonanie nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu - w ramach projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.6.2021.AJ

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ciągu pieszo - rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.1.2021.AJ

Prace pielęgnacyjne skwerów, plewienie, przycinanie, formowanie i podlewanie roślin. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.5.2021.KM

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy/przebudowy kanalizacji ściekowej - ul. Skarbowa Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.12.2021.DM

Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych, koszenie traw oraz oczyszczanie przyległych chodników Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.4.2021.AW

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.14.2021.AW

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenach będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle, a nieposiadających zarządcy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.8.2021.DM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.11.2021.AP

Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.10.2021.KM

Wykonanie oraz posadowienie trzech rzeźb koziołków z brązu na osiedlach Sławięcice, Miejsce Kłodnickie i Śródmieście Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.2.2021.AJ

Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki - Promocja Miasta Kędzierzyn-Koźle poprzez sport świadczona przez klub siatkarski Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle w roku 2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.3.2021.AP

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Xawerego Dunikowskiego przy stacji paliw Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.143.2020.AJ

Kredyt krótkoterminowy odnawialny finansujący pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIX/312/20 Rady Miasta Kędzierzyn - Koźle z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Kędzierzyn - Koźle na rok 2021. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.136.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.141.2020.KM

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ciągu pieszo - rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.134.2020.AJ

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i remontu ul. Złotniczej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.146.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa wykonania klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piastowskiej i w budynku przy ul. Planetorza w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.138.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Planetorza Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.142.2020.AP

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP Cisowa przy ul. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.139.2020.AJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...